Kwaad op Kaag!

Pak ik de krant van de mat: Sigrid staart me aan, ik moet stemmen voor nieuw leiderschap en ik lees “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”. Na een decennium Rutte kijk ik inderdaad, reikhalzend, uit naar nieuw leiderschap. Kaag lijkt me een prima alternatief, een verademing na Rutte. En burgers moeten zo vrij mogelijk zijn, pas beperkt als de vrijheid van andere burgers dat vergt. Dat is de kern van het liberalisme mijns inziens. Laat nou juist dat de afgelopen jaren steeds meer in het gedrang komen: gasbevingen, toeslagenaffaire. We zien een wantrouwende en graag straffende overheid. Een neoliberale? Echt liberaal is het al lang niet meer. In het verleden – zowel een Balkenende, een paars als het laatste kabinet – heeft D66 hieraan bijgedragen. Er is een boel waarvan afstand moet worden genomen:

  • Van de VVD bijvoorbeeld. praat liberaal over de winkelier om de hoek, doet liberaal voor het grootbedrijf en ondertussen krijgt de burger een controlerende, wantrouwende en straffende overheid terug.
  • Van Rutte. Bij uitstek is deze man het gezicht geworden van dit neoliberalisme. Conservatisme is trouwens hiermee ook wel in verband gebracht, maar dat is nog veel te mooi. Conservatieven ondermijnen vertrouwen van de burger niet in een dergelijke mate.
  • Van dat constructieve meehobbelen, dat veel te veel riekt naar apaiseren en schipperen – heulen? – met een VVD die ondertussen ook een populistische flank probeert de wind uit de zeilen te nemen. … maar ondertussen kul over buitenlanders en immigranten kopieert, zodat het populistische geluid daarover ineens correct lijkt.
  • Dus van veel waarvoor D66 zich sterk heeft gemaakt!

Revolutionair elan is vereist. Polderconsensus wringt met de noodzaak een ruk aan het roer te geven. Polariseer met het verleden, met de VVD – inhoudelijk en vlieg Rutte naar de strot! Nu verneem ik in een chat met een D66er dat ze de afgelopen vier jaar veel van hun programma hebben gerealiseerd. Wauw zeg: ik wil graag op Kaag stemmen om de bakens te verzetten, Rutte een trap onder zn hol te geven en omdat het tijd wordt voor een vrouwelijke premier, echt een goed idee! Maar nu lijken ze zich vooral voor te bereiden op een fraaie rol in Rutte IV!

Rutte lacht zich rot, manoeuvreert behendiger dan welke politicus ook las ik in de NRC van maandag. Neemt de moeite om Wobke wel echt te detoneren. Beperkt zich tot Geert om zich tegen af te zetten en zich als de toekomstige premier te profileren. En zegt niks over D66 of Kaag: blaat gezellig een end heen! De D66 muis brult over premierschap en de grootste worden maar zit gezellig met de VVD olifant mee te stampen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*